Категория: Новини

Европроект

Спечелен проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 Наименование на проекта „Подобряване на производствения капацитет на „Фаиър“ ООД “ Референтен номер BG16RFOP002-2.040-0576 Обща стойност: 1 250 000 лв., от които 637 500 лв. европейско и 112 500 лв. национално съфинансиране. Начало на проекта: 27.02.2020 г. Крайна дата: 27.02.2021 г.