Европроект

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
Проект и главна цел : “ Подобряване на производствения капацитет във „Фаиър“ ООД
Обща стойност: 1 250 000 лв., от които
Европейско съфинансиране : 637 500 лв.
Национално съфинансиране : 112 500 лв.
Начало на проекта: 27.02.2020 г.
Крайна дата: 27.02.2021 г.

faiar