Плочи по поръчка

Износоустойчивите плочи Hardox® са изработени от една от водещите в света абразивоустойчиви стомани. Hardox® предлага непоколебима здравина от повърхността до сърцевината, като по този начин ви осигурява дълъг срок на експлоатация и висока производителност дори при най-тежки условия.

FAIAR непрекъснато работи за подобряването на доставките, за да осигури разработването на нови и по-добри продукти. Това гарантира както минимални допуски, така и подобрени работни характеристики. Гаранциите на FAIAR за Hardox® включват минимални отклонения по отношение на стойностите за дебелина, праволинейност и огъване.