Поръчай конструкционни тръби онлайн!

Предлагаме заварени конструкционни тръби от стомана & легирана стомана.

Стоманена тръба S235JRH

  • По EN 10219-1 / EN 10219-2.

  • Сертификат за приемане по EN 10204.

  • Форма: надлъжно заварена, студено изтеглена.

Стоманена тръба S355J2H

  • По EN 10219-1 / EN 10219-2.

  • Сертификат за приемане по EN 10204.

  • Форма: надлъжно заварена, горещо формована.

Стоманена тръба S235JRH – спирално заварена

  • По EN 10219-1 / EN 10219-2, спирално заварена с епоксиден прах.

  • Сертификат за приемане по EN 10204.

  • Форма: спирално заварена с епоксиден прах.

Горещо формовани кухи профили с кръгло напречно сечение или заварени конструкционни тръби се заваряват надлъжно, като се използва методът за заваряване под налягане.

EN 10210 замества предходния стандарт DIN 17123.

В част 1 техническите условия за доставка и материали са стандартизирани, при което S235JRH съответства на предишния St37, а S355J2H на бившия St52.3.

Част 2 регулира размери, масата и статичните характеристики и стойности.

Нашите заварени конструкционни тръби са изработени по EN 10210 и са одобрени по EN 1090 след направени тестове за устойчивост на удар.