Тръби с профил форма T

Поръчайте сега онлайн профилни тръби с форма T на faiar.eu.

Профил форма Т S235JR / 1.0038

  • По EN 10162 / EN 10025.

  • Сертификат за приемане по EN 10204.

  • Продуктова форма: студено формован.

Профил форма Т S250GD+Z150NA / 1.0242

  • По EN 10162 / EN 10346 – горещо поцинкован.

  • Сертификат за приемане по EN 10204.

  • Продуктова форма: студено изтеглен.

Профил Т форма от неръждаема стомана 1.4301

  • Двойно изтеглен – повърхност 2B, без защитно фолио.

  • Сертификат за приемане по EN 10204.

  • Продуктова форма: с две пера.