Плътен шестостен 11SMnPb30/37 / 1.0718 h11

  • По EN 10277 / EN 10278, изтеглен

  • Сертификат по EN 10204/2.2 при поискване 3.1

  • Зачистването е включено в търговскoтo тегло.

Плътен шестостен C45 / 1.0503 h11

  • По EN 10277 / EN 10278, изтеглен

  • Сертификат по EN 10204/2.2 при поискване 3.1

  • Зачистването е включено в търговскoтo тегло.

Плътен шестостен 11SMn30/37 / 1.0715 h11

  • По EN 10277 / EN 10278, изтеглен

  • Сертификат по EN 10204/2.2 при поискване 3.1

  • Зачистването е включено в търговскoтo тегло.