Прикачена техника за почистване

Изберете прикачен инвентар за компактни трактори, за да увеличите гъвкавостта

на работата си.

ПРАВИ НОЖОВЕ

Тракторите предлагат голяма гъвкавост за широк спектър от варианти на плугове. Следните модели плугове с прави остриета предлагат съвместимост с трактори: IMPACT™ Heavy-Duty и PRO PLUS®. Моля, използвайте Quick Match, за да определите модела на трактора и модела на плуга за съвместимост.

V-НОЖОВЕ

Тракторите предлагат голяма гъвкавост за широк спектър от варианти на плугове. Следните модели V-плугове предлагат съвместимост с трактори: IMPACT™ Heavy-Duty и MVP 3™. Моля, използвайте Quick Match, за да определите модела на трактора и модела на плуга за съвместимост.

ПОДВИЖНА ГРЕДА ЗА НАТИСКАНЕ

Избутващата греда, която съставлява предната част на стойката, може бързо да се откачи, за да се прикачи товарач.