Фрезоване

Металообработка на метални конструкции и изделия

Разполагаме със следните машини

5 странен портален машинен център

 • cnc управление fanuc 0i-MF
 • Ход по х 4000мм
 • Ход по у 2100мм
 • Ход по z 1100мм

5 странен вертикален Обработващ център

 • Cnc управление fanuc 18i-md
 • Ход по х 3000мм
 • Ход по у 1000мм
 • Ход по z 1000мм

2 бр. вертикален Обработващ център

 • cnc управление simens 808d
 • Ход по х 1000мм
 • Ход по у 5000мм
 • Ход по z 600мм

2 бр. вертикален Обработващ център

 • cnc управление fanuc 18i
 • Ход по х 800мм
 • Ход по у 450м
 • Ход по z 550мм

И други универсални машини!