Панагюрище
4500 Индустриален
Парк Оптикоелектрон

+359 878 226 933
+359 877 460 554

info@faiar.eu