• Съвместимост с различни системи за бързо свързване
  • Заварена или болтова конструкция
  • Съобразени с багера и прикачния инвентар