Може да се извършва ротационна обработка на почвата, плевене, изкопаване на канавки, култивиране на почвата, риголване, зариване на канавки, зариване на ратани, мулчиране, оран, операции на оризови полета и др. Подходяща е за места, където е трудно да се работи с големи селскостопански машини, като равнини, зеленчукови оранжерии, овощни градини, склонове и тераси. Различните селскостопански машини могат да изпълняват различни агрономически функции.