• Теглата се отнасят само за стандартни превозвачи.
  • Всякакви отклонения трябва да бъдат съгласувани с Epiroc и/или с производителя на носителя преди прикачване.
  • Закрепване с адаптерна плоча със среден размер.
  • Клас на теглото на носача
  • Работно тегло -18 t – 27 t
  • Отваряне на челюстите – 2 090 kg
  • Дълбочина на челюстите – 875 mm