• Тегло (кг) – 125
  • Честота(bpm) – 700 – 1200
  • Дебит на маслото в багера(l/min) – 20 – 30
  • Работно налягане(bar) – 90 – 120
  • Диаметър на инструмента(mm) – 45
  • Тегло на носителя(t) – 1,2 – 3