• Смяната на инструменти е удачна и при кратки работни цикли
  • Повече безопасност и комфорт за водача
  • Намаляване на разходите чрез защита на машината и приставките
  • Избягване на скъсвания на маркучи
  • По-малко замърсяване на хидравличната система, щадящо околната среда