• Удобно, бързо и сигурно заключване с натискане на бутон от седалката на водача
  • Опционално управление чрез отключващ се превключвател или с оперативен блок Lehmatic Control
  • Дълъг експлоатационен живот на системата за бърза смяна благодарение на автоматичното регулиране в адаптера
  • Сигурна позиция на заключване по всяко време благодарение на постоянното налягане и интегрирания предпазен клапан на хидравличния цилиндър
  • Висока функционална безопасност благодарение на затворения заключващ механизъм/хидравлика