• Работете по-ефективно: Смяната на инструменти има смисъл и при кратки работни цикли
  • Повече безопасност и комфорт за водача
  • Намаляване на разходите чрез защита на машината и приставките
  • Избягване на скъсвания на маркучи
  • По-малко замърсяване на хидравличната система, щадящо околната среда