• По-голяма гъвкавост благодарение на повече работни позиции
  • Ниска конструктивна височина на ротационното задвижване, следователно по-голяма сила на откъсване
  • Опционално подаване на масло
  • По избор с директно окачване или окачване с бърза връзка на
    страната на багера
  • Може да се комбинира с всички бързи съединители на Lehnhoff