С разработването на SB 1290 iD FAIAR ви предлага интелигентен и иновативен отговор на днешните и утрешните предизвикателства. Този модел с „интелигентна плътност“ е проектиран да произвежда бали (120 x 90) с до 25% по-висока плътност на балите в тежки условия на суха слама в сравнение с конвенционалните големи квадратни преси. Патентованата система TWINPACT с двойно бутало е в основата на това увеличение на плътността на балите, като същевременно се избягва високото пиково натоварване на машината.

Освен гъстотата, каналът за бали, задвижването и трансмисията са усъвършенствани, което води до допълнително намаляване на разходите на оператора. Трактор с мощност 200 к.с. е повече от способен да произвежда бали с тегло над 500 kg, което ви осигурява значителни икономии на гориво. Резултатът: по-печеливша операция по балиране както в конвенционалното растениевъдство, така и в най-предизвикателните условия, където се отглеждат енергийни култури и биомаса.