Тракторите предлагат голяма гъвкавост за широк спектър от варианти на плугове.
Следните модели V-плугове предлагат съвместимост с трактори: IMPACT™ Heavy-Duty и MVP 3™.